حسین مدرس‌‌خیابانی:

در دفاع از تولید ملی؛ اکسیر نجات اقتصاد

انتخاب راهبرد «جهش تولید» برای سال 1399، درواقع تاکید بر ادامه شعار سال‌های گذشته است. بدیهی است مقام معظم رهبری به همه امور اقتصادی کشور اشراف کامل دارند، لذا نام‌گذاری سال‌جاری به‌نام «جهش تولید» قطعا منشأ اثر خواهد بود.
تقویم روزنامه فرهیختگانسه شنبه 30 اردیبهشت 1399 در 09:50

گزارش/

فرصت کم‌نظیر جهش تولید در بخش صنعت‌ومعدن

لازم است کاهش تصدی‌گری دولت به‌منظور ایجاد جذابیت برای بخش خصوصی برای حرکت نقدینگی به‌سمت توسعه معادن و صنایع معدنی کشور انجام شود.
تقویم روزنامه فرهیختگانپنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 در 04:40

درباره لزوم بازنگری در سیستم توزیع منابع

فاصله اجتماعی واقعی

یکی دو روز پیش یکی از رسانه‌‌ها در خبری اعلام کرد که خط فقر برای یک خانواده چهارنفره در اردیبهشت‌ماه سال 99 حدود 9 میلیون تومان است، درحالی‌که این رقم در مدت مشابه یعنی در اردیبهشت سال 98 چیزی حدود هشت میلیون تومان بود.
تقویم روزنامه فرهیختگانچهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 در 10:25

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار