شاهین شجری‌کهن:

تکه‌پاره‌های گذشته و اکنون

خون شد، تجدید خاطره‌ای‌ست با جهان آشنای «قیصر» و «رضا موتوری»، و جابه‌جا در مسیر شکل‌گیری و تکامل داستان، به آن فیلم‌ها ارجاع می‌دهد و تصویرهای قدیمی را بازمی‌سازد.
تقویم روزنامه فرهیختگانپنجشنبه 17 بهمن 1398 در 00:55

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار