صادق امامی:

آزادی شرطی در فرانسه

پس از حادثه تروریستی شارلی‌ابدو، واشنگتن‌پست در گزارشی به قلم آنتونی فایولا و گریف فیت، نوشتند: «اخیرا در فرانسه این بحث درحال رشد است که چرا برخی از موضوعات شامل آزادی بیان می‌شود و برخی از موضوعات شامل آزادی بیان نمی‌شود که با مطرح‌شدن حادثه شارلی‌ابدو شدت گرفته است.»
تقویم روزنامه فرهیختگانیکشنبه 16 شهریور 1399 در 11:04

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار