نقدی بر یادداشت داوود مهدوی زادگان منتشرشده در شماره 3020 روزنامه «فرهیختگان»

موج دوم کرونا و تحلیل انتقادی

انتقاد اصلی مهدوی‌زادگان به فاضلی این است که او و «مدرن‌خواهان ایرانی تلاش زیادی دارند که در همان موج اول بمانیم و بیشتر درباره چالش‌های فرهنگی- که به‌نظر می‌رسد کرونا برای دینداری و مناسک دینی پدید آورده-سخن گفته شود.»
تقویم روزنامه فرهیختگاندوشنبه 15 اردیبهشت 1399 در 07:35

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار