زهرا فراورده:

اعتباری که رسانه ملی حراج کرده است!

یکی از مهمترین عللی که تلویزیون را به‌عنوان یک رسانه مهم از جایگاه خودش تنزل داده، رفتاری است که در مواجهه با اتفاقات مختلف دارد؛ رفتاری دوگانه که اگرچه گمان می‌شود با هدف جذب مخاطب طی می‌شود اما در واقع عاملی‌ست برای پس زدن مخاطب.
تقویم روزنامه فرهیختگانسه شنبه 27 اسفند 1398 در 18:43

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار