پرویز امینی:

بوالهوسی تئوریک و دکترین محافظه‌کاری!

دکترین محافظه‌کاری و تاکیدی که بر درنگ‌ آمیز کردن تفکر و خویشتن‌داری در شکل دادن به تحولات می‌کند، خیلی به کار روشنفکران ما می‌آید که فکر می‌کنند در یک سخنرانی یک ساعته می‌توانند طومار وضع موجود را به‌نفع وضع مطلوبی به‌هم بریزند و جامعه‌ای نابسامان را به جامعه‌ای بسامان تبدیل کنند.
تقویم روزنامه فرهیختگانپنجشنبه 24 مهر 1399 در 01:28

آیا دولت حسن روحانی و اعضایش غیر از کارکرد سلبی می‌توانند اثر دیگری هم بر انتخابات 1400 داشته باشند؟

کار سخت دولت در انتـخاباتِ «نه به روحانی»

مسیر اصلاح‌طلبان برای جدا کردن سفره خود از دولت بسیار سخت و دشوار است؛ مثل یک سربالایی پرپیچ‌وخم و سنگلاخ، آنقدر سخت که تردیدهای زیادی درمورد امکان رسیدن‌شان به انتهای مسیر وجود دارد.
تقویم روزنامه فرهیختگانیکشنبه 20 مهر 1399 در 08:15

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار