بازگشایی یکی از مرزهای عراق با ایران

عراق اعلام کرد که امروز یکی از مرزهای خود با ایران را باز خواهد کرد.
تقویم روزنامه فرهیختگانسه شنبه 09 اردیبهشت 1399 در 11:22

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار