معاون وزیر علوم:

بیشتر از ۵۰ درصد ظرفیت خوابگاه‌ها قابل استفاده نیست!

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: طبق اعلام قبلی به دانشگاه ها قرار است حداکثر ۵۰ درصد ظرفیت معمول خوابگاه ها در نیم سال تحصیلی مهر ۹۹ استفاده شود؛ اما می دانیم که میزان واقعی ظرفیت خوابگاهی قابل استفاده کمتر از ۵۰ درصد خواهد بود.
تقویم روزنامه فرهیختگانشنبه 11 مرداد 1399 در 11:54

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار