آیت الله عبدالهی :

زنده نگهداشتن یاد کربلا، خط شهادت در جامعه زنده نگه می دارد

عضو جامعه مدرسین گفت: بخاطر اینکه فداکاری ها، جانبازی ها، مقاومت ها ، تحمل سختی ها و تمام ارزش های الهی در حادثه کربلا منعکس است و بنابراین زنده نگهداشتن یاد کربلا و بیان جانبازی ها و فداکاری های آنها می تواند خط شهادت و جانبازی و مقاومت را برای همیشه در جامعه زنده نگهدارد.
تقویم روزنامه فرهیختگانسه شنبه 28 مرداد 1399 در 16:25

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار