حسن سعدآبادی:

کرونا چه ثری بر جهان‌بینی جهادی گذاشت؟

داستان‌هایی مثل کرونا و امثال آن، فرصت‌هایی است برای تعیین جبهه و موقعیت در پیچیدگی‌های آخرالزمانی دنیا. کسانی که این بارقه‌هایی از این جنگ را درک کرده‌اند، مسئولند و به اندازه فهم خود، زمینه برای رشد یا سقوط را فراهم می‌کنند.
تقویم روزنامه فرهیختگانپنجشنبه 01 خرداد 1399 در 03:26

یادداشتهای روزنامه فرهیختگانیادداشت

مصباح‌الهدی باقری‌:

از لواسان به جماران بازگردید

مهدی فرقانی، رئیس دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی:

ساختار قوانین و مدیریت رسانه‌ها مانع نقش‌آفرینی مناسب آنها در بحران‌ها است

اکبر نصراللهی، رئیس دانشکده علوم‌اجتماعی، ارتباطات و مطالعات رسانه واحد تهران مرکزی:

کرونا فرصتی طلایی برای بازیابی اعتماد عمومی به رسانه‌ها بود

سیدرضا نقیب‌السادات عضو هیات‌علمی دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی:

در بحران کرونا جای یک شورای هماهنگ‌کننده رسانه‌ها خالی بود

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار