اصغر زارعی:

توافق صلح امنیت کشورهای میزبان را بیشتر به‌خطر می‌اندازد

حضور تعداد انگشت‌شمار از نیروهای رژیم جعلی صهیونیستی به‌ هر بهانه‌ای در هریک از کشورهای حاشیه خلیج فارس، نه‌تنها نمی‌تواند تهدید و آسیبی تلقی شود، بلکه زمینه‌های بی‌ثباتی و ناامنی را برای کشورهای میزبان درپی خواهد داشت.
تقویم روزنامه فرهیختگانپنجشنبه 27 شهریور 1399 در 06:28

امارات و بحرین به‌صورت رسمی توافق صلح با رژیم‌صهیونیستی را امضا کردند

صلحی برای جنگ

ترامپ به کشورهای عربی و به‌خصوص کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس توصیه اکید کرده که هرچه سریع‌تر توافق عادی‌سازی با رژیم‌صهیونیستی‌ را امضا کنند. او سپس در یک تهدید دوگانه به این کشورها هشدار داده است که اگر او در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا پیروز نشود، مشخص نیست آنها در چه وضعیتی به‌سر خواهند برد.
تقویم روزنامه فرهیختگانچهارشنبه 26 شهریور 1399 در 12:40

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار