علی جمشیدی:

ضد و نقیض‌گویی‌های دولتی و آدرس غلط به اقتصاد

بنیاد رفتارهایی که برخی دولتی‌ها اکنون در پیش گرفته‌اند سست و زیان‌بار است و چه مسیر توافق در پیش باشد و چه همه اخبار یادشده تکذیب شوند، بازهم به علت رفتار اشتباه دولت، این مردم هستند که ضرر می‌کنند.
تقویم روزنامه فرهیختگانچهارشنبه 22 مرداد 1399 در 09:22

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار