ارزش سرمایه‌گذاری ۴سال اخیر ایرانی‌ها در حوزه مسکن و تأسیس شرکت در ترکیه حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود

ایرانی‌ها رتبه اول خرید مسکن در ترکیه

طبق آمارهای بررسی‌شده در گزارش پیشرو، در کمتر از چهار سال، خارجی‌ها 126 هزار ملک در ترکیه خریده و 41 هزار شرکت جدید در حوزه‌های مختلف تاسیس کرده‌اند. در بین شهروندان خارجی، ایرانی‌ها طی کمتر از چهار سال 2721 شرکت در ترکیه تاسیس کرده و 13 هزار و 35 فقره ملک نیز در این کشور خریده‌اند.
تقویم روزنامه فرهیختگانشنبه 01 شهریور 1399 در 11:07

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار