محمد زعیم‌زاده:

پاس‌گل به حجاریان از بهارستان

آنها درپس صحنه دارند برای انتخابات 1400 آماده می‌شوند، با همین نظارت استصوابی و با همین شورای نگهبان و با همین شرایط و حرف‌هایی از این جنس بیشتر برای دیو و دلبرسازی در موضوع آزادی‌های سیاسی است.
تقویم روزنامه فرهیختگانسه شنبه 18 شهریور 1399 در 08:55

«فرهیختگان» گام‌‌های ابتدایی شفافیت پارلمانی در برخی کشور‌ها را بررسی کرد

شفافیت رای در پارلمان‌های دنیا با یک کلیک

شفافیت در گام نخست از حقوق مردم محسوب می‌شود، مردم باید در جریان عملکرد آنان که به نمایندگی از خود به مجلس شورای اسلامی فرستاده‌اند، قرار گیرند. فارغ از حق مردم، این شفافیت می‌تواند اعتماد عمومی را نیز بیش از پیش جلب کند.
تقویم روزنامه فرهیختگانچهارشنبه 08 مرداد 1399 در 06:55

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار