نگاهی به چند مراسم مذهبی که در ایام کرونا شکل گرفت

سرزندگی با هیات

بر اساس تاکیدات رهبری بود که مقرر شد مراسم معنوی شب‌های قدر با رعایت کامل و دقیق راهنماهای بهداشتی و فاصله‌گذاری در مساجد برگزار شود. برنامه‌های مذهبی این ایام شکل متفاوتی گرفتند که در ادامه به نمونه‌هایی از این مراسم اشاره می‌کنیم.
تقویم روزنامه فرهیختگانسه شنبه 30 اردیبهشت 1399 در 09:35

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار