مجید شاکری:

حکمرانی و کلان‌اید‌ه‌ای که نیست!

اثرگذاری مجلس بر آینده اقتصادی ایران و آینده سیاستگذاری اقتصادی در ایران نسبی است، مطلق نیست، اما بدین‌معنا نیست که باید مجلس داشتن کلان‌ایده‌ی به اندازه کافی به اشتراک‌گذاری‌شده‌ی بین‌الاذهانی در بین نمایندگان اقتصادی پیشروی منتخب خود را کنار بگذارد.
تقویم روزنامه فرهیختگانپنجشنبه 01 خرداد 1399 در 03:07

«فرهیختگان» با بررسی چشم‌انداز آتی اقتصاد ایران، الگوهای مختلف مواجهه اقتصاد با کرونا را بررسی کرده است

4 پیشنهـاد پولی برای خروج از رکود‌ کرونـایی

«فرهیختگان» در ادامه سلسله گزارش‌های اقتصاد-کرونایی خود، در گزارش پیش‌رو با تحلیل آسیب‌های واردشده به مشاغل، درنهایت به ارائه چهار پیشنهاد به همراه موارد جزئی‌تر، مستقلا برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران و راه‌های پیش‌روی اقتصاد برای خروج از رکود پرداخته است.
تقویم روزنامه فرهیختگانسه شنبه 26 فروردین 1399 در 00:55

وحید شقاقی‌شهری، استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «فرهیختگان»:

بانک‌ مرکزی باید اعتبار ۷۵ هزار میلیاردی را به جامعه هدف برساند

شقاقی‌شهری گفت: «بانک مرکزی ضروری است یک بانک اطلاعاتی منسجم طراحی کرده و ضمن نظارت دقیق بر آن، اطمینان حاصل کند که خطوط اعتباری 75 هزار میلیارد تومانی به جامعه هدف اصابت می‌کند.»
تقویم روزنامه فرهیختگانیکشنبه 24 فروردین 1399 در 00:19

«فرهیختگان» داده‌های مرکز آمار ایران را بررسی کرد

۵ واقعیت نابرابری‌ها در اقتصاد ایران

یکی از نتایجی که نشان می‌دهد از ظرفیت مالیاتی استان‌های کشور به‌طور کامل استفاده نمی‌شود، مقایسه نسبت مالیات استان‌های کشور در تولید ناخالص داخلی است.
تقویم روزنامه فرهیختگانشنبه 07 دی 1398 در 08:56

گزارش «فرهیختگان» از قیاس اتاق‌های فکر اقتصاد ایران با کشورهای توسعه‌یافته

در اقتصاد اتاق هست ولی فکر نیست

اتاق‌فکرها از یک‌سو به مراکز علمی و آکادمیک پیوند می‌خورند و از سوی دیگر با حوزه سیاستگذاری در ارتباط هستند. همین مساله آنها را از نهادهای صرفا سیاسی یا آکادمیک متمایز می‌کند و قدرت تاثیرگذاری آنها را افزایش می‌دهد.
تقویم روزنامه فرهیختگانچهارشنبه 01 آبان 1398 در 09:03

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار