لاریجانی:

ترامپ با نسخه‌های پزشکی خود ملتش را بدبخت می کند

رئیس مجلس با اشاره به بروز تفاوت میان دو مکتب در دنیا بعد از شیوع ویروس کرونا گفت: در یک مکتب رئیس جمهوری مثل ترامپ با نسخه های پزشکی خود ملتش را بدبخت می کند و در مکتبی دیگر رهبر یک کشور تصمیمات ستادی متشکل از متخصصان و پزشکان را می پذیرد
تقویم روزنامه فرهیختگانجمعه 02 خرداد 1399 در 12:14

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار