استاد مطالعات خاورمیانه دانشگاه تهران:

حذف حزب‌الله در لبنان غیرممکن است

سیدمحمد هوشی‌سادات حذف حزب‌الله را غیرممکن می‌داند، چراکه حزب‌الله یک گروه صرفا نظامی نیست، بلکه یک جریان فکری و ژئوپلیتیکی است.
تقویم روزنامه فرهیختگاندوشنبه 27 مرداد 1399 در 12:26

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار