جوشش ادبیات ضدظلم برای آرمان فلسطین

قسم به قلم، قدس‌ آزاد خواهد شد

پرونده امروز با توجه به نزدیک شدن به روز قدس، درباره فلسطین و کتاب‌هایی است که با این موضوع نوشته شده‌اند. درباره نویسندگان و هنرمندانی که برای آرمان فلسطین تلاش کرده‌اند و سال‌ها با سلاح نوشتن به مبارزه با رژیم غاصب رفته‌اند و بر سر همین آرمان‌ جان‌شان را از دست داده‌اند و شهید شده‌اند.
تقویم روزنامه فرهیختگانچهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 در 09:00

یادداشتهای روزنامه فرهیختگانیادداشت

ابوالقاسم رحمانی:

آنچه آقای وزیر نگفت

محمدامین باقری‌کنی:

دلالت‌های مغفول یک نامه

محمد زارع‌شیرین‌کندی:

تجدد یا تجددها؟

جعفر حسن‌خانی:

نامه‌ای بر یک تامل

محمدمهدی فریدونی:

پازل ناتمام حل معضل مسکن

چرا بازاریابی سیاسی رویدادهای انقلاب اسلامی مهم است؟

جنایات، ولی بی‌مکافات

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار