خاندوزی خبر داد:

عدم بازگشت 5 میلیارد یورو ارز صادراتی توسط 75 صادرکننده

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نزدیک به 5 میلیارد یورو از عدم بازگشت ارزهای صادراتی کشور در سال‌های 97 و 98 فقط از ناحیه 75 صادرکننده صورت گرفته است.
تقویم روزنامه فرهیختگانشنبه 11 مرداد 1399 در 17:23

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار