گزارش یک میزگرد درباره علل مهاجرت

اثرگذاری یا توهم اثرگذاری؟

مهاجرت نخبگان زمانی مشکل‌ساز می‌شود که دانشجویان مهاجر بعد از اتمام تحصیل حاضر به بازگشت به کشورشان نشوند و ترجیح دهند تا در کشور محل تحصیل‌شان، بمانند و شاغل شوند. اتفاقی تاسف‌بار که متاسفانه طی سال‌های اخیر در کشور ما نیز به یک دغدغه اصلی در حوزه آکادمیک تبدیل شده است.
تقویم روزنامه فرهیختگانپنجشنبه 24 بهمن 1398 در 01:43

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار