مطهری و جایگاه اصول فلسفه و روش رئالیسم

مطهری به‌مراتب در تقریر، تبیین، موشکافی و دقت‌‌های فلسفی از استاد خویش علامه طباطبایی فراتر رفته است و در عمق فلسفی نیز چیزی کمتر از استاد خویش ندارد.
تقویم روزنامه فرهیختگانیکشنبه 14 اردیبهشت 1399 در 11:05

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار