نواندیشی و چالش‌های زمانه مطهری

باید در دل چالش‌های معرفت‌شناختی گوناگون، به مساله نحوه تحلیل و تفسیر انسان در اسلام و چگونگی تصویر و ترسیم هویت آدمی در ادیان اشاره کرد.
تقویم روزنامه فرهیختگانیکشنبه 14 اردیبهشت 1399 در 02:41

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار