دکتر محمد‌مهدی طهرانچی:

پیام کرونا برای انسان مدرن

حالا چه شده که این طبیب قرن بیست و یکمی تنها به او می گوید در خانه بنشین. بحث بر ناکارآمدی مطلق علم، این فضیلت اعطایی خداوند به بشر نیست؛ بحث بر سر شکست باور کمال‌انگاری علم قرن مدرن و حاکم دانستن آن بر همه چیز است.
تقویم روزنامه فرهیختگانچهارشنبه 28 اسفند 1398 در 15:00

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار