«فرهیختگان» گزارش می‌دهد

آینده‌پژوهی مقوله «کار»: تاملی برای الگوی پایه پیشرفت

طبق برآوردها طی 20 سال آینده حداقل 25 درصد مشاغل فعلی در بازار کار ایران از بین خواهند رفت. نوع مواجهه ما با این تغییرات چگونه باید باشد؟
تقویم روزنامه فرهیختگانپنجشنبه 11 اردیبهشت 1399 در 03:39

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار