بابک نگاهداری در گفت‌وگو با «فرهیختگان»:

پروژه‌های صنایع نظامی پیشران علم و فناوری در دنیا هستند

رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد با بیان اینکه در تمام دنیا صنایع نظامی پیشران اصلی علم و فناوری محسوب می‌شوند، گفت: «نمی‌توان این مساله را نادیده گرفت که بسیاری از علوم و فناوری به دلیل انجام پروژه‌های مربوط به صنایع دفاعی رشد و توسعه پیدا کرده‌اند و این مساله قطعا در همه توافقنامه‌ها وجود دارد.»
تقویم روزنامه فرهیختگانپنجشنبه 24 بهمن 1398 در 01:55

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار