عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهیدبهشتی در گفت‌وگو با «فرهیختگان»:

در سیاستگذاری، ارزشی برای پایان‌نامه‌های دانشجویی قائل نیستند

ما معتقدیم اگر ساختار یک زمین بازی درست باشد و بازیکنان آن درست عمل کنند، داور نیز مراقب بازی بوده و به‌وقت سوت بزند، تحلیل درستی نیز از بازی می‌توان ارائه داد. اکنون با این نگاه می‌خواهیم نظام اقتصادی ایران را تحلیل کنیم و مقاله و پایان‌نامه بنویسیم. نتیجه کار مقالات و پایان‌نامه‌هایی می‌شود که معتقدم هیچ ارزشی برای اقتصاد ایران و سیاستگذاری در این حوزه ندارد.
تقویم روزنامه فرهیختگانشنبه 07 تیر 1399 در 07:18

«فرهیختگان» روند ارائه پایان‌نامه‌‌های دانشجویی با موضوعات اقتصادی در 3 دانشگاه کشور را بررسی می‌کند

رکود اقتصادی در پایان‌نامه‌های دانشجویی

باید پذیرفت که دغدغه دانشگاه طبق آمارهایی که در این گزارش استحصال شده است، همسو با وضعیت اقتصادی کشور نبوده است. بی‌شک چنین اتفاقی معلول عواملی است که باید در بطن دانشگاه و ‌انگیزه دانشجویان و اساتید جست‌وجو کرد.
تقویم روزنامه فرهیختگاندوشنبه 02 تیر 1399 در 11:15

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار