‌‌در وبینار «کرونا، چین و جهان پسا ثبات هژمونیک» دانشگاه بهشتی مطرح شد

ورود چین و آمریکا به دوران مقابله

رقابت چین و آمریکا کانون جهان جدید است، اما اینکه این رقابت شبیه رقابت آمریکا و شوروی بشود هنوز محل بحث است و برای ما که از ایران به آن نگاه می‌‌کنیم سوال کلیدی این است که این رقابت در چه وضعیتی است و آیا کانون جهان جدید هست یا خیر؟ اگر هست ما چگونه می‌‌توانیم در این رقابت نقش‌‌آفرینی کنیم؟
تقویم روزنامه فرهیختگانیکشنبه 01 تیر 1399 در 12:00

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار