چین:

اقدامات ضدایرانی آمریکا نقض آشکار قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است

سخنگوی وزارت امور خارجه چین در پنجمین سالروز امضای برجام سنگ‌اندازی‌های واشنگتن در مسیر اجرای برجام را نقض آشکار قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل توصیف کرد.
تقویم روزنامه فرهیختگانسه شنبه 24 تیر 1399 در 10:47

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار