محمدرضا محمدی:

حکایت پدیده خودتوقیفی

جلسه اخیر شورای مرکزی ناظر بر نشریات به صورت مجازی برگزار شد. تلاش‌‌ها برای یادآوری و تاکید بر متن دستورالعمل اجرایی نشریات و جلوگیری از نگاه استبدادی معاون فرهنگی و عضو حقوقدان بی‌نتیجه ماند. نتیجه این نگاه وضعیت امروز فروغ است و هزینه آن را جناب معاون باید بپردازد.
تقویم روزنامه فرهیختگاندوشنبه 06 مرداد 1399 در 08:39

میلاد مفاخری:

بازخوانی ماجرای محکومیت نشریه فروغ

چرا هربار که درخواست به مناظره از سوی ما ارائه می‌شد با فرار رو به جلو حاضر به مناظره نمی‌شدند، مگر نه اینکه اگر حق با آنها بود یا ادعاهای ما بی‌اساس بود باید برای رسوایی ما نه‌تنها آنها ما را دعوت به مناظره می‌کردند بلکه با کمال میل دعوت ما را قبول می‌کردند؟
تقویم روزنامه فرهیختگانشنبه 04 مرداد 1399 در 12:47

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار