نامه تهدیدآمیز فیفا به مسئولان فوتبال ایران

پس از آنکه نهادهای نظارتی با عوامل قرارداد فاجعه سرمربی پیشین تیم ملی برخورد را شروع کردند، نامه ای از فیفا به ایران ارسال شده که تردید در مورد خط دادن آن از داخل وجود دارد.
تقویم روزنامه فرهیختگاندوشنبه 10 شهریور 1399 در 17:46

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار