«فرهیختگان» داده‌های مرکز آمار ایران را بررسی کرد

۵ واقعیت نابرابری‌ها در اقتصاد ایران

یکی از نتایجی که نشان می‌دهد از ظرفیت مالیاتی استان‌های کشور به‌طور کامل استفاده نمی‌شود، مقایسه نسبت مالیات استان‌های کشور در تولید ناخالص داخلی است.
تقویم روزنامه فرهیختگانشنبه 07 دی 1398 در 08:56

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار