محمد زعیم‌زاده:

دولت روحانی، یک چالش تئوریک برای نئولیبرالیسم

به نظر می رسد وجود دولت روحانی بزرگترین چالش تئوریک برای نئولیبرال هاست، دولتی با اختیارات حداکثری که در عرصه عمل مملکت را به بی‌دولتی کشانده است.
تقویم روزنامه فرهیختگانشنبه 24 اسفند 1398 در 17:56

حسین کچویان در گفت‌وگو با «فرهیختگان»:

چپ به‌‌ لحاظ ساختاری در سرمایه‌داری هضم‌ شده

استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران کچویان معتقد است قدرت سرمایه‌داری در هضم رقبا باعث شده تا چپ به‌نوعی در ساختار سرمایه‌داری جذب شود و نقش کارکردی ایفا کند.
تقویم روزنامه فرهیختگانشنبه 23 آذر 1398 در 07:56

حسین شهنی:

نئولیبرالیسم و هیچ‌انگاری عدالت

تصویر زیبایی که از مظاهر نئولیبرالیسم اقتصادی برای مردم شکل گرفته آن چیزی نیست که در عمل پیاده می‌شود. عدالتی که این سبک اقتصادی از آن صحبت می‌کند آن تصوری نیست که افراد جامعه از عدالت متصورند.
تقویم روزنامه فرهیختگانشنبه 16 آذر 1398 در 11:18

یادداشتهای روزنامه فرهیختگانیادداشت

محمد‌محسن راحمی:

دوگانه‌ بیگانه صدر-صدر

سناریوی آخر الزمانی مُنجی در مواجهه با ژانر وحشت هالیوود

از شیوع کرونا تا برخورد شهاب سنگ با زمین

بهنام طالبی طادی:

شهید صدر و فقه نظام‌ساز

دنیای پساکرونا، تکرار تاریخ یا رخدادی نو در نظم جهانی: آمریکا در راه افول یا طلوع دوباره؟

نگاهی از منظر سیاست‌گذاری علم و فناوری

عاطفه جعفری:

ارتداد اقلیت

محمدصادق علیزاده:

روضه‌خوانی برای «ارتداد»

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار