میلاد دخانچی، سازنده مستند «نیویورک زیرزمینی»:

در نئولیبرالیسم سرمایه متصدی و حاکم جریان اصلی است

دخانچی ریشه تبعیض‌های موجود را بیش از هرچیز در ساختار لیبرالیسم می‌داند و معتقد است این ساختار فی‌نفسه در حوزه‌های مختلف اقتصاد، فرهنگ و سیاست تولید‌کننده تبعیض است.
تقویم روزنامه فرهیختگانیکشنبه 25 خرداد 1399 در 07:00

چرا پروژه حلقه فکری پرسش شکست خورده است؟

دشواری‌های ترجمه به‌جای تفکر

سردمداران سیاست‌های اقتصادی کشور در طول دهه‌ها از واژه نئولیبرالیسم برای تطهیر خود استفاده کرده و می‌کنند... اطلاق واژه نئولیبرالیسم بر اقتصاد کشور یک خطای شناختی توسط روشنفکران است.»
تقویم روزنامه فرهیختگانشنبه 13 اردیبهشت 1399 در 09:37

حسین کچویان در گفت‌وگو با «فرهیختگان»:

چپ به‌‌ لحاظ ساختاری در سرمایه‌داری هضم‌ شده

استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران کچویان معتقد است قدرت سرمایه‌داری در هضم رقبا باعث شده تا چپ به‌نوعی در ساختار سرمایه‌داری جذب شود و نقش کارکردی ایفا کند.
تقویم روزنامه فرهیختگانشنبه 23 آذر 1398 در 07:56

حسین شهنی:

نئولیبرالیسم و هیچ‌انگاری عدالت

تصویر زیبایی که از مظاهر نئولیبرالیسم اقتصادی برای مردم شکل گرفته آن چیزی نیست که در عمل پیاده می‌شود. عدالتی که این سبک اقتصادی از آن صحبت می‌کند آن تصوری نیست که افراد جامعه از عدالت متصورند.
تقویم روزنامه فرهیختگانشنبه 16 آذر 1398 در 11:18

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار