میکائیل دیانی:

خورشید؛ بچه‌های آسمانی دیگر

فیلم خورشید این نوید را می‌دهد که ما قرار است همان مجیدی خالق «آواز گنجشک‌ها» و «رنگ خدا» را بینیم که به خوبی می‌تواند از نابازیگر کودک بازی بگیرد و بتواند با چند کودک، داستانی را خلق کند که مخاطب، آن داستان را لمس کند و از دیدنش لذت ببرد.
تقویم روزنامه فرهیختگانیکشنبه 20 بهمن 1398 در 10:26

میکائیل دیانی:

دوره‌ات گذشته آقای کیمیایی

قطعا ما از دیدن «قیصر» که محصول 40 سال پیش است لذت بیشتری می‌بریم تا فیلم «خون شد.»؛ چراکه نه‌تنها آن ساخت را رشد نداده بلکه با همان ساختار دهه 50 روند پسرفتی را اعلام کرده است.
تقویم روزنامه فرهیختگانپنجشنبه 17 بهمن 1398 در 01:02

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار