میلاد دخانچی، سازنده مستند «نیویورک زیرزمینی»:

در نئولیبرالیسم سرمایه متصدی و حاکم جریان اصلی است

دخانچی ریشه تبعیض‌های موجود را بیش از هرچیز در ساختار لیبرالیسم می‌داند و معتقد است این ساختار فی‌نفسه در حوزه‌های مختلف اقتصاد، فرهنگ و سیاست تولید‌کننده تبعیض است.
تقویم روزنامه فرهیختگانیکشنبه 25 خرداد 1399 در 07:00

مروری انتقادی بر ایده‌های تفسیری میلاد دخانچی

آفات شرق شناسی و آداب استنطاق

برخی اجمال‌های دخانچی تا وقتی اجمالی‌اند، صحیح‌اند ولی باید تفصیل‌شان روشن شود. مانند این مطلب که بازار فی‌نفسه امر مذمومی نیست یا اینکه قرآن کتابی ایدئولوژیک نیست. یا اینکه منظور از تأویل قرآن براساس علوم‌انسانی، پرسش‌های بیرونی است.
تقویم روزنامه فرهیختگانیکشنبه 18 خرداد 1399 در 13:46

میلاد دخانچی:

سینما: محتوا یا فرم؟ و مساله‌ای به نام «سینمای انقلاب»

نه‌تنها سینما، بلکه همه مصداق‌های فرهنگ از تثلیث فرم، محتوا و تکنیک تبعیت می‌کنند و هر آنچه درباره نقد سینما گفته ‌شده درباره فرهنگ به معنی عام آن مصداق دارد
تقویم روزنامه فرهیختگانشنبه 12 بهمن 1398 در 09:58

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار