میثم امیری:

شجریانِ اصل

شجریان یک آوازه‌خوان خارج‌نشین نیست. شجریان یک «نوحه‌خوان کاباره‌ای» نیست، «آوازه‌خوان دوره‌گرد» نیست؛ بیننده آینده تاریک نیست. غرق در شکوه پوشالی چیزی به نام گذشته نیست و البته شجریان حاج‌منصور و آهنگران هم نیست.... شجریان چیزی است مثل سلیم؛ اصل جنس.
تقویم روزنامه فرهیختگانشنبه 19 مهر 1399 در 09:05

نگاهی به 50 سال فعالیت هنری مرحوم محمدرضا شجریان

بدرود حافظ آواز

استاد محمدرضا شجریان باوجود تلاش‌های برخی گروه‌های سیاسی در مصادره و سوءاستفاده از او اما تنها به فرهنگ و هنر این کشور و مردمش تعلق دارد.
تقویم روزنامه فرهیختگانشنبه 19 مهر 1399 در 00:27

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار