سجاد بلوکات:

موج‌سواری روی رودخانه هریرود

مساله ترمیم این گسل برای دو کشور برادر و همسایه ایران و افغانستان مهم است. کاری که جریان روشنفکری به‌جای ترمیمش درحال موج‌سواری روی آن است.
تقویم روزنامه فرهیختگانسه شنبه 23 اردیبهشت 1399 در 04:46

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار