مهدی مطهرنیا در گفت‌و‌گو با «فرهیختگان»:

شروط کلان «بایدن» برای مذاکره با ایران از خرده‌شروط ترامپ بسیار بیشتر است

تحلیلگر بین‌الملل و آینده‌پژوه سیاسی تاکید کرد: «شروط بایدن در سطح تحلیل کلان نه‌تنها شروط خرد ترامپ را دربرمی‌گیرد بلکه بر مسائلی همچون حقوق بشر بیش از ترامپ تکیه می‌کند.»
تقویم روزنامه فرهیختگانسه شنبه 25 شهریور 1399 در 08:10

مهدی مطهرنیا در گفت‌وگو با «فرهیختگان»:

نباید به پیروزی اخیر در سازمان ملل تکیه کنیم

آنچه هم‌اکنون رخ داده، اگرچه یک ظاهر پسندیده در چارچوب نوع رای‌گیری دارد و کشورهای اروپایی و دیگر اعضای غیردائم به آن رای ممتنع دادند، اما درعمل باید بگوییم تکیه بر چنین موضوعی نمی‌تواند چندان بایسته به‌نظر برسد، اگرچه این پیروزی شایسته‌ای قلمداد می‌شود.
تقویم روزنامه فرهیختگانیکشنبه 26 مرداد 1399 در 06:01

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار