در نبرد نیروهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان

سه هدف پروازی در نزدیکی مرز ایران ساقط شد

سه هدف پروازی در نبرد نیروهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان عصر روز جمعه در مناطق ساحلی رود ارس در نزدیکی مرزهای ایران ساقط شد.
تقویم روزنامه فرهیختگانجمعه 25 مهر 1399 در 19:55

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار