با حضور دکتر ولایتی و دکتر طهرانچی

مراسم معارفه «دکتر بروجردی» به عنوان معاون بین الملل و امور دانشجویان غیرایرانی برگزار شد

مراسم معارفه دکتر علاءالدین بروجردی معاون بین الملل و امور دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر ولایتی و دکتر طهرانچی برگزار شد.
تقویم روزنامه فرهیختگانشنبه 11 مرداد 1399 در 13:10

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار