محمدرضا محمدی:

حکایت پدیده خودتوقیفی

جلسه اخیر شورای مرکزی ناظر بر نشریات به صورت مجازی برگزار شد. تلاش‌‌ها برای یادآوری و تاکید بر متن دستورالعمل اجرایی نشریات و جلوگیری از نگاه استبدادی معاون فرهنگی و عضو حقوقدان بی‌نتیجه ماند. نتیجه این نگاه وضعیت امروز فروغ است و هزینه آن را جناب معاون باید بپردازد.
تقویم روزنامه فرهیختگاندوشنبه 06 مرداد 1399 در 08:39

یادداشتهای روزنامه فرهیختگانیادداشت

نکاتی در باب مباحث بنری در غدیر اخیر

تفقه و جستن از دام تحجر

احسان زیورعالم:

جنگ روایت را برده‌اند

درباره لیست نام‌آشنای املاک بنیاد مستضعفان

کلید فتاح

سجاد رشیدی‌پور:

شاعر امروز

محمدرضا بازرگانی:

تسخیر جهان با شعر

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار