مصباح‌الهدی باقری کنی:

راز اشک‌های‌آقا

جریان‌ها می‌آیند و می‌روند، اما مکتب‌ها می‌مانند و می‌سازند. شهادت حاج قاسم، مکتبش را ماناتر از قبل بیمه کرد. حالا دیگر سعادتمندی و عاقبت‌به‌خیری این مکتب، آن‌ هم پیش چشمان همه آزادگان و آزادی‌خواهان عالم شاهد و گواه است. ادب حاج قاسم صبغه این مکتب است و خون حاج قاسم، اعتبار آن را امضا کرده است. حالا شاید بیشتر راز اشک‌های آقا را بفهمیم.
تقویم روزنامه فرهیختگانشنبه 19 بهمن 1398 در 10:34

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار