مریم جعفری:

سیاه‌تر از کرونا

سایت‌های خبری آمریکا و تحلیل کارشناسان آنها من را به فکر فرو برده بود. خبر خانه سالمندان در آمریکا و مرگ ناجوانمردانه و غریبانه آنها، آمار مبتلایان و جان‌باختگان سیاه‌پوست‌ها که دوبرابر سفیدپوستان بود، تنها یک فرضیه را در ذهن من مطرح می‌کرد. گویا ترامپ قصد داشت جامعه خود را از دو گروه پاک کند؛ سالمندان و سیاه‌پوستان!
تقویم روزنامه فرهیختگانچهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 در 00:25

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار