محمد رضا کائینی:

مبنای تشکیل فرقان فهم خودبنیاد دین بود

واقعیت این است که مبنای تشکیل گروه «فرقان» از جنبه نظری نوعی خودبنیادی افراد و موسسان آن در فهم دین است؛ به عبارت روشن‌تر اینها متولیان رسمی تفسیر دین را که روحانیت باشد به هیچ می‌گرفتند و مبنا را فهم خود قرار می‌دادند.
تقویم روزنامه فرهیختگاندوشنبه 25 آذر 1398 در 08:55

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار