محمدرضا محمدی:

حکایت پدیده خودتوقیفی

جلسه اخیر شورای مرکزی ناظر بر نشریات به صورت مجازی برگزار شد. تلاش‌‌ها برای یادآوری و تاکید بر متن دستورالعمل اجرایی نشریات و جلوگیری از نگاه استبدادی معاون فرهنگی و عضو حقوقدان بی‌نتیجه ماند. نتیجه این نگاه وضعیت امروز فروغ است و هزینه آن را جناب معاون باید بپردازد.
تقویم روزنامه فرهیختگاندوشنبه 06 مرداد 1399 در 08:39

ماجرای توقیف نشریه انجمن اصلاح‌طلب دانشگاه شریف

توقیف نشریه «فروغ» انجمن اصلاح‌طلب دانشگاه صنعتی شریف که در شماره چهاردهم خود با بهانه پرداختن به مسائل بهداشت زنان به مسائلی همچون سقط جنین، مسائل قاعدگی، روسپی‌گری و... پرداخته بود، حواشی زیادی را در پی داشت.
تقویم روزنامه فرهیختگانیکشنبه 05 مرداد 1399 در 17:53

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار