محسن طباطبایی مزدآبادی:

مجلس جدید مجالی برای پرداختن به حواشی ندارد

تولید به‌عنوان شاه‌بیت پارادایم اقتصاد مقاومتی و کلیدواژه مورد تاکید مقام معظم رهبری و یکی از رئوس برنامه گام دوم انقلاب در وضعیت فعلی شرایط دشواری را سپری می‌کند که نیازمند توجه جدی و فوری به‌خصوص در ابعاد تقنینی و نظارتی است.
تقویم روزنامه فرهیختگانسه شنبه 10 تیر 1399 در 08:30

سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی:

نرخ بیکاری و کرونا

اثر کرونا در سه سناریو تدوین شده است که در سناریوی اول حدود 6.5 میلیون نفر، در سناریوی دوم نزدیک به سه‌میلیون نفر و در سناریوی سوم نزدیک به دومیلیون و 800 هزار شاغل تحت تاثیر کرونا قرار می گیرند.
تقویم روزنامه فرهیختگاندوشنبه 19 خرداد 1399 در 12:03

سیدمحسن طباطبایی‌مزدآبادی:

کرونا و تاثیر آن بر بیکاری‌ بخش خدمات

شواهد نشان می‌دهد بیماری کرونا همه‌گیر تقریبا تمام بخش‌های اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، اما کارگران رده‌پایین و با سطح درآمدی اندک به‌ویژه شاغلان ‌بخش غیررسمی آسیب‌پذیرترین اقشارند.
تقویم روزنامه فرهیختگانشنبه 13 اردیبهشت 1399 در 03:43

سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی:

چرا نقش اقتصادی شورای نگهبان در انتخابات آینده سرنوشت‌ساز است؟

نگاهی به نقش شورای نگهبان بر انتخابات سال‌های گذشته نشان می‌دهد برخلاف انتقادات صورت گرفته هیچ‌گاه ردصلاحیت افراد منحصر به حزب خاصی نشده است.
تقویم روزنامه فرهیختگانچهارشنبه 20 آذر 1398 در 09:39

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار