ابوالقاسم رحمانی:

قولنج تعارض منافع در‌آموزش و پرورش

گامی که وزارت آموزش‌وپرورش در جهت کوتاه‌کردن دست مدیران این مجموعه از مدرسه‌داری و انجام فعالیت‌های چندگانه و منفعت‌طلبانه در این حوزه برداشته است، گام مثبتی است.
تقویم روزنامه فرهیختگانچهارشنبه 04 تیر 1399 در 13:19

رضایت وزیر از بودجه آموزش‌وپرورش

وزیر آموزش‌وپرورش گفت: بودجه این وزارتخانه برای سال ۹۹ در مقایسه با سایر بخش‌ها بیشترین رشد را داشت و در مجموع بودجه در نظر گرفته شده خوب است.
تقویم روزنامه فرهیختگاندوشنبه 25 آذر 1398 در 11:29

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار