کارگردان فیلم پوست در گفت‌وگو با «فرهیختگان»:

محافظه‌کاری در سینما باعث تجاری‌سازی است

این محافظه‌کاری در سینمای ما هست که فقط یک نقطه را تقویت می‌کند چون می‌داند باید سرمایه‌اش باز‌گردد. وقتی نگاه سینمایی‌تر می‌شود، زبان حاشیه دوم فیلم و شاید حاشیه چندم آن محسوب شود.
تقویم روزنامه فرهیختگانپنجشنبه 17 بهمن 1398 در 01:21

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار