انتقاد یک جامعه‌شناس شهری از لایحه حق بهره‌برداری از پیاده‌رو‌های شهر:

مالک ایران‌مال هیچ پولی به مدیریت شهری نمی‌دهد، اما مدام از کاسب و دستفروش پول و عوارض طلب می‌کنند

خراسانی گفت: در ایران سرمایه نیست که پول بیاورد بلکه کار است که از آن پول درمی‌آورند. آقای انصاری، مالک ایران‌مال پولی به مدیریت شهری نمی‌دهد، اما مدیریت شهری از کاسب و دستفروش مدام پول و عوارض طلب می‌کند.
تقویم روزنامه فرهیختگانسه شنبه 30 اردیبهشت 1399 در 03:05

یادداشتهای روزنامه فرهیختگانیادداشت

ابوالقاسم رحمانی:

آنچه آقای وزیر نگفت

محمدامین باقری‌کنی:

دلالت‌های مغفول یک نامه

محمد زارع‌شیرین‌کندی:

تجدد یا تجددها؟

جعفر حسن‌خانی:

نامه‌ای بر یک تامل

محمدمهدی فریدونی:

پازل ناتمام حل معضل مسکن

چرا بازاریابی سیاسی رویدادهای انقلاب اسلامی مهم است؟

جنایات، ولی بی‌مکافات

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار